TEDAVİLERİMİZBeyin Cerrahisi

 • Beyin tümörleri
 • Endoskopik hipofiz tümor ameliyatı
 • Beyin damar hastalıkları
 • Arteriovenöz malformasyon
 • Beyin anevrizması
 • Beyin ve omurilik kavernomu
 • Epidural kanama , Subdural kanama, Beyin içi kanama
 • Doğumsal beyin hastalıkları
 • Hidrosefali, şant ameliyatı
 • Endoskopik üçüncü ventrikülostomi
 • Kafatası kırığı ve Kafatası kaybı tamiri (kranioplasti)
 • Rinore ve Otore ameliyatı
 • Sinir Sistemi Enfeksiyonları (Beyin apsesi)
 • İşlevsel beyin cerrahisi
 • Trigeminal Nevralji
 • Hemifasiyal spazm
 • Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
 • Parkinson hastalığı
 • Alzheimer
 • Epilepsi

Omurga ve Omurilik Cerrahisi

 • Skolyoz ve kifoz ameliyatı
 • Boyun, sırt ve bel disk hastalığı ameliyatı (mikroskobik veya endoskopik fıtık ameliyatı)
 • Spinal stenoz ameliyatı
 • Omurga kırığı ameliyatı
 • Spondilolizis ve Spondilolistezis cerrahisi
 • Omurga ve omurilik tümörleri
 • Vertebra tümörleri
 • Ekstradural tümörler
 • İntradural-ekstramedüller tümörler
 • İntramedüller tümörler
 • Omurga ve omurilik damar hastalıkları
 • Omurga ve omurilik enfeksiyöz hastalıkları
 • Doğumsal omurga ve omurilik hastalıkları
 • Ayrık omurilik sendromu
 • Gergin omurilik sendromu
 • Spina Bifida, Meningomyelosel ve Meningosel
 • Chiari Malformasyon ameliyatı
 • Syringomyelia ameliyatı
 • DREZ ablazyon cerrahisi
 • Epidural Stimülasyon (Nöromodülasyon) uygulaması
 • Sakral Nöromodülasyon uygulaması
 • İntratekal Baklofen Pompa ameliyatı
 • Faset Denervasyonları
 • Sinir tamiri, sinir greftleri gibi mikrovasküler işlemler
 • Brakial pleksus cerrahisi
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Tarsal Tünel Sendromu
 • Kübital Tünel Sendromu
 • Periferik sinir tümör ve kist cerrahisi

Ortopedi ve Travmatoloji

 • Eklem protezleri (ve değiştirme)
 • Kırklar ve travma
 • El ameliyatı
 • Omuz ameliyatı
 • Kalça ameliyatı
 • Diz ameliyatı
 • Ayak ve ayak bileği yaralanmaları
 • Pediatrik ortopedik sorunlar
 • Spor yaralanmaları
 • Ekstremite deformitesi
 • Kemik kanserleri ve tümör cerrahisi
 • Artroskopi
 • Artrit
 • Eklem Hastalıkları

Girişimsel Nöroradyoloji

 • Beyin, omurga ve omurilik anjiografi
 • İntratekal kontrastlı MR sisternografi
 • İntratekal kontrastlı BT kranal ve spinal
 • Petrozal ve kavernöz sinüs örnekleme (Cushing hastalığı için)
 • Karotis ve vertebral arter oklüzyon testleri
 • Beyin anevrizma embolizasyonu
 • Beyin arteriovenöz malformasyon ve arteriovenöz fistül embolizasyonu
 • Pediatrik serebral anevrizma, arteriyovenöz malformasyon ve fistüllerde tedavi
 • Galen veni anevrizmal malformasyonunda endovasküler tedavi
 • Karotis ve vertebral arter (boyun damarı) stent tedavi
 • İntrakranial (beyin) damar stent tedavi
 • Baş-boyun bölge tümör embolizasyonu
 • Baş-boyun bölgesinde vasküler lezyon, hemanjiyom tedavileri
 • Baş-boyun bölgesi vasküler malformasyonlarında embolizasyon
 • İntraarteryel kemoterapi
 • Omurga ve omurilik damarsal lezyonlarının (AVM, fistül) tedavisi

ÜROLOJİ

 • Erkek kısırlık tedavileri
 • Mikroskopik TESE
 • Mikroskopik varikoselektomi
 • Empotans tedavileri
 • Penil protez
 • Kavernoz cisim kök hücre uygulamaları
 • İdrar kaçırma tedavileri
 • Mesane içi BOTOX uygulama
 • Sakral sinir stimulasyon
 • Mesane boyu askı uygulama
 • Artifisyel sfinkter inplantasyonu
 • Böbrek taşı endoskopik tedaviler
 • Perkutan nefrolitotomi (mini ve mikro PNL)
 • Flexible ureteroskopik lazer taş kırma
 • Prostat kanseri fokal tedaviler
 • Irreversible elektroporasyon
 • HIFU
 • Böbrek tümör endoskopik tedaviler
 • Laparoskopik parsiyel nefrektomi
 • Prostat cerrahi tedavileri
 • Lazer prostatektomi
 • Bipolar transurethral prostatektomi

ÇOCUK CERRAHİSİ

 • Laparoskopi
 • Çocuklarda apandisit ve laparoskopik tedavisi
 • Kasık fıtığı
 • Göbek Fıtığı
 • Göbek Granülomu
 • Labial Yapışıklık
 • Barsak düğümlenmesi (İnvaginasyon)
 • Rektal Polip (Juvenil Polip)
 • Anüste Çatlak (Anal fissür)
 • Çocuklarda Kabızlık ve Enkoprezis (Dışkı Kaçırma Hastalığı)
 • Bebeklerin Mide Çıkışı Tıkanıklığı (İnfantil Pilor Stenozu)
 • Tümör cerrahisi
 • Hava ve sindirim yolundan yabancı cisimlerin çıkartılması
 • Diyafragma hernisi
 • Özofagus atrezisi
 • Anal ve intestinal atreziler

ÇOCUK NÖROŞİRÜRJİ

 • Ventriküloperitoneal şant ameliyatı
 • Lumboperitoneal şant ameliyatı
 • Ventriküloatrial şant ameliyatı
 • Kisto-peritoneal şant ameliyatı
 • Siringo-subaraknoid şant ameliyatı
 • Şanta bağlı sorunların tedavisi ve şant yenilenmesi
 • Endoskopik üçüncü ventrikülostomi
 • Dandy – Walker Malformasyonu ameliyatı
 • Araknoid kist ameliyatı (endoskopik veya mikroskopik)
 • Kraniyosinostoz
 • Kranioplasti (kafatası kemik kaybı tamiri)
 • Ensefalosel
 • Chiari Malformasyonu ameliyatı
 • Çocukluk çağı beyin ve omurilik tümörleri
 • Çocukluk çağı beyin ve omurilik damar hastalıkları
 • Çocukluk çağı beyin kanamaları
 • Meningomyelosel
 • Myelosel
 • Ayrık omurilik sendromu (Diastematomyeli)
 • Gergin omurilik sendromu (Tethered Cord)

ÇOCUK ORTOPEDİ

 • Manyetik Büyüyebilir Rod ile Pediyatrik Skolyoz Cerrahisi
 • Moduler Plak Tekniği ile Pediyatrik Skolyoz Cerrahisi
 • Kalça çıkığı
 • Tortikolis (eğik boyun)
 • Pes ekinovarus (çarpık ayak)
 • Çocuklarda travmalar
 • Spor yaralanmaları ve kırıklar
 • Omurga deformiteleri
 • Yanlış kaynamış kırıklar
 • Kas hastalıkları

ÇOCUK OMURGA ve OMURİLİK

 • Manyetik Büyüyebilir Rod ile Pediyatrik Skolyoz Cerrahisi
 • Moduler Plak Tekniği ile Pediyatrik Skolyoz Cerrahisi
 • Lipomengomiyelosel
 • Meningomyelosel
 • Myelosel
 • Ayrık omurilik sendromu (Diastematomyeli)
 • Gergin omurilik sendromu (Tethered Cord)
 • Chari sendromu cerrahisi
 • Sringomiyeli cerrahisi
 • Omurga ve omurlik tümörleri
 • Omurga ve omurilik damar hastalıkları
 • Omurga ve omurilik enfeksiyon hastalıkları

ÇOCUK ÜROLOJİ

 • Sistoskopik girişimler
 • Hidrosel
 • Kordon kisti
 • İnmemiş testis
 • Testis ve torbaların acil halleri(Akut skrotum ve testis torsiyonu)
 • Testis dönmesi (Testis torsiyonu)
 • Sünnet (Yenidoğan ve çocukluk döneminde)
 • Hipospadias
 • Vezikoüreteral reflü

EL CERRAHİSİ

 • El ve Parmak Kopmaları
 • Tendon, Sinir, Damar Yaralanmaları
 • El ve Parmak kemik Kırıkları
 • Tırnak Batmaları ve Şekil Bozuklukları
 • Doğumsal Parmak Anomalileri
 • Tetik Parmak
 • Sinir Sıkışması
 • El Tümörleri
 • Dupuytren Kontraktürü

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

 • Osteoartrit (Kireçlenme)
 • Osteoporoz (Kemik erimesi)
 • İnflamatuvar eklem hastalıkları (Romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi)
 • Yumuşak doku romatizmaları (Fibromiyalji, miyofasial ağrı sendromu gibi)
 • Boyun, sırt, bel ağrıları ve fıtıkları
 • Kırık /çıkık sonrası eklem sertlikleri ve dolaşım bozuklukları
 • Menisküs, bağ yaralanmaları ve diğer spor yaralanmaları
 • Skolyoz ve omurga eğrilikleri
 • Düz tabanlık ve ayak problemleri
 • Ortopedik operasyonlar (protez gibi) öncesi ve sonrasında rehabilitasyon
 • İnme, beyin hasarı ve omurilik yaralanmaları
 • Spastik çocuklar
 • Yüz felci ve sinir yaralanmaları
 • Kas hastalıkları
 • Parkinson
 • PRP Enjeksiyonları
 • Kıkırdak Koruyucu Enjeksiyonlar (horoz ibiği vb.)
 • Kortizon Enjeksiyonları
 • Kalp problemleri sonrası kardiyak rehabilitasyon
 • Gebelikte egzersiz
 • Osteoporoz
 • Fibromiyalji

GENEL CERRAHİ

 • Laparoskopik Cerrahi (Minimal İnvaziv Cerrahi)
 • Bariatrik cerrahi (Obezite Cerrahisi)
 • Endoskopi
 • Endokrin Cerrahisi (Tiroid bezi ve böbrek üstü bezi hastalıkları)
 • Meme Cerrahisi
 • Yemek borusu, Mide, İnce ve Kalın Barsak hastalıkları
 • Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları
 • Pankreas ve Dalak Hastalıkları
 • Kasık ve Karın Ön duvarı Fıtıkları
 • Anal Bölge Hastalıkları
 • Anal Fissür
 • Perianal Fistül
 • Hemoroidal Hastalık
 • Pilonidal Sinüs (kıl dönmesi)

GÖĞÜS CERRAHİSİ

 • Akciğer kanseri
 • Akciğer zarı kanseri
 • Nefes borusu tümörleri
 • Nefes borusu daralmaları
 • Timus bezinin tümörleri
 • İleri akciğer amfizemi
 • Torasik Çıkım Sendromu
 • Aşırı el terlemesi
 • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması
 • Akciğer zarı iltihaplanmaları
 • Akciğer zarının yırtılması
 • Diyafram’a komşu organların fıtıklaşmaları
 • Göğsün şekil bozuklukları

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM


KALP DAMAR CERRAHİSİ

 • Erişkin Kalp Damar Cerrahisi
 • Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi
 • Koroner Bypass Uygulama
 • Koroner Anjiyo ve Stent Uygulama
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi
 • Atardamar Hastalıkları Girişimi
 • Anjiyo Uygulama
 • Kalp Kapağı Tamir ve Değişim Uygulama
 • Toplardamar Hastalıkları Girişimi; Varis Cerrahisi
 • Aort Kapak İmplantasyonu
 • Kalp Ritim Bozuklukları

RADYOLOJİ

 • Açık Tüp MR
 • Manyetik Rezonans Görüntülme
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • İntertekal kontrastlı BT (metrizamidli beyin ve omurilik BT)
 • Dijital Anjiyografi
 • Ultrasonografi (4D-3D) Renkli Doppler
 • Dijital Röntgen
 • Skolyoz (Boy) Grafisi
 • Floroskopi
 • Dijital Mamografi
 • Panoramik Röntgen
 • Kemik Dansitometri

DİĞER HİZMETLER

 • Biyopsi ve Patoloji
 • EEG - EMG Hizmetleri
 • Check-Up Hizmetleri
 • Laboratuvar Hizmetleri